Φαρμακείο Σιταρίδου 2310 65 55 66
Το καλάθι μου

Όροι Χρήσης

 

Εγγραφή-χρήση-προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας

 

1)  Γενικά

Η είσοδος, εγγραφή και χρήση του skgpharmacy.gr σημαίνει αποδοχή ανεπιφύλακτα και πλήρως των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης του, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά. Σε περίπτωση που κάποιος διαφωνεί με αυτούς προτείνεται να μην κάνει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Το skgpharmacy.gr έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το παρόν κείμενο σε περίπτωση τροποποίησης ή προσθήκης. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν δε ακυρότητα κάποιων από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων.

2)  Προσωπικά δεδομένα

Το skgpharmacy.gr δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη. Τα στοιχεία που δηλώνονται στη φόρμα εγγραφής, παραμένουν στο skgpharmacy.gr, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτέλεση των παραγγελιών και για την ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη για προσφορές ή ενέργειες που οργανώνει το skgpharmacy.gr. Για λόγους προστασίας, δεν αποθηκεύονται κρίσιμα προσωπικά δεδομένα της πιστωτικής κάρτας του χρήστη/επισκέπτη, όπως π.χ ο αριθμός της, η ημερομηνία λήξης της κ.λ.π.

Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/επισκέπτη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το skgpharmacy.gr δεν ελέγχει την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ως εκ τούτου ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία φέρουν ακέραια την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους.

Το skgpharmacy.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

3) Αυτόματα καταγεγραμμένες πληροφορίες

Ο διακομιστής του skgpharmacy.gr σύμφωνα με τα ισχύοντα αποδεικτικά στο διαδίκτυο καταγράφει ανώνυμα κάποιες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν σε:

Συλλογή δημογραφικών πληροφοριών.

Έγκαιρη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων.

Διαχείρηση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες και περιέχουν τις IP διευθύνσεις ή/και τα domain names των πλοηγών ( brownsers ) που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό κατάστημα, την ημέρα και την ώρα της επίσκεψης, καθώς και άλλες μη εξατομικευμενά προσδιορισμένες πληροφορίες.

4) Cookies

Το skgpharmacy.gr χρησιμοποιεί cookies ( κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στις IP διευθύνσεις των πλοηγών των πελατών από ένα διακομιστή και αποθηκεύονται στο σκληρό τους δίσκο ) για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον χρήστη, χωρίς να πλήττει τη λειτουργικότητα του συστήματος του υπολογιστή τους. Οι περισσότεροι πλοηγοί αποδέχονται αυτόματα τα cookies, όμως ο πελάτης μπορεί να ρυθμίσει τον πλοηγό του ώστε να το αποτρέπει.

 

Υποχρεώσεις πελάτη

 Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να παρεμποδίσουν την χρήση της από τρίτους ή να προκαλέσουν βλάβη και δυσλειτουργία της. Η χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους γεννά υποχρέωση αποζημίωσης του skgpharmacy.gr για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά. Επίσης κάθε χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει  ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μη συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας χωρίς τη συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

 Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει το skgpharmacy.gr λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στο skgpharmacy.gr άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει το skgpharmacy.gr στα δικαστήρια.

 Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα η εγγραφή, η παροχή προσωπικών δεδομένων και η σύναψη συναλλαγών μέσω του skgpharmacy.gr, το οποίο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού αυτού τόπου και χρήση του από ανήλικο, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών. Στην περίπτωση αυτή μοναδικοί υπεύθυνοι είναι οι κηδεμόνες του ανηλίκου.

 Για την εγγραφή και χρήση της ιστοσελίδας είναι απαραίτητο ο χρήστης/επισκέπτης να παρέχει αληθή, έγκυρα και ακριβή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του, το τηλέφωνο του, τη διεύθυνσή του, το e-mail του, τα προϊόντα που θα παραγγείλει και τον χώρο παράδοσής τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η συναλλαγή.

– Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που καταχώρησε αρχικά, να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του στην ιστοσελίδα, προκειμένου να προβεί σε νέες αγορές. Σε περίπτωση παροχής ανακριβών στοιχείων το skgpharmacy.gr μπορεί να μην ολοκληρώσει την εγγραφή και να αρνηθεί οποιαδήποτε τωρινή ή και μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας.

 Ο χρήστης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα να διαγραφεί από το skgpharmacy.gr όποτε το επιθυμεί.

 Ο χρήστης/επισκέπτης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του, την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout), την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήστη (user name).

 Επίσης είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται στην ιστοσελίδα με το προσωπικό του όνομα χρήστη, τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση δε απώλειας ή διαρροής  του κωδικού πρόσβασης ή του ονόματος χρήστη και οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και παραβίασης ασφαλείας πρέπει να προβεί άμεσα στην ειδοποίηση του skgpharmacy.gr.

 Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να μεταβάλλει τον προσωπικό του κωδικό όσο συχνά επιθυμεί.

 Ο χρήστης/επισκέπτης καλείται να χρησιμοποιεί λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία. Το skgpharmacy.gr δεν φέρει ευθύνη για ζημία, βλάβη ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιείται από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στην παρούσα ιστοσελίδα, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, διακοπή, πτώση γραμμής συστήματος κ.λ.π.

– Ο χρήστης/ επισκέπτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης 14 ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας του και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων και όχι απαραίτητα νέα παραγγελία, χωρίς να αιτιολογήσει την επιστροφή.
Το skgpharmacy  οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης. Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσει να επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους.
Στα χρήματα που θα  σας επιστραφούν περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από τον χρήστη για την συγκεκριμένη αγορά.
Ο χρήστης/επισκέπτης επιβαρύνεται αποκλειστικά με τα εξοδα επιστροφής.

Πληροφορίες προϊόντων και ευθύνη του skgpharmacy.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα skgpharmacy.gr:

 Δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 Δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον πελάτη/επισκέπτη από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος προερχόμενη από απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων.

 Δεν αποκαθιστά και δεν διαδραματίζει ρόλο επαγγελματία υγείας. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αποτελούν ή αντικαθιστούν οποιαδήποτε ιατρική συνταγή. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν έχουν σκοπόνα παράσχουν διάγνωση, περίθαλψη, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.

 Δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πληροφορίες που σχετίζονται με προϊοντικές διαφημίσεις. Το περιεχόμενο, το υλικό και οι ισχυρισμοί των διαφημιστικών καταχωρήσεων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και ευθύνη των εταιρειών που διαφημίζουν τα εν λόγω προϊόντα.

 Το skgpharmacy.gr δε προσφέρει καμία εγγύηση, άμεση/έμμεση, έγγραφη ή μη, σχετικά με την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται από τον διαδικτυακό μας χώρο. Αποποιούμεθα κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, έμμεση ή άμεση, περιλαμβανόμενων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας και καταλληλότητας για ορισμένους σκοπούς.

 Για όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα ισχύει ότι η απόδειξη αποτελεί και την εγγύηση τους (κάθε εταιρεία έχει διαφορετικό χρόνο εγγύηση ). Σε περιπτώσεις βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας το skgpharmacy.gr δε φέρει ευθύνη και ο πελάτης/επισκέπτης απευθύνεται άμεσα στην εν λόγω εταιρεία.

 Όλο το περιεχόμενο του skgpharmacy.gr συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, διακριτικών γνωρισμάτων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της παρούσας ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του skgpharmacy.gr και προστατεύονται από το Ελληνικό, το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, πώληση, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη άδεια του skgpharmacy.gr ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Τα δε εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες και προϊόντα τρίτων, που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και τη σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

 

Τροποποιήσεις υπηρεσίας

Το skgpharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση  προς τους χρήστες/επισκέπτες, καθώς και να διακόπτει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του και τη διάθεση του περιεχομένου του στον χρήστη/επισκέπτη που έχει παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 

Ισχύον Δίκαιο

Οι παραπάνω Όροι και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του skgpharmacy.gr διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, καθώς και από τον Ν. 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή. Για κάθε διαφορά που αφορά στους συγκεκριμένους Όρους ή ανακύπτει από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΦΜ: 070705110

ΔΟΥ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 159781306000

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ)

ΠΟΛΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5

ΤΚ: 56431